Prosjektbeskrivelser

Salgsoppgaver

Salgsoppgave – bygg a

Salgsoppgave – bygg b og c

Salgsoppgave – bygg d

Salgsoppgave – bygg e

Salgsoppgave – Bygg f

Salgsoppgave – bygg g

Salgsoppgave – bygg h

Salgsoppgave – bygg j & k

Tekniske beskrivelser

Teknisk beskrivelse – bygg a

Teknisk beskrivelse – bygg b og c

Teknisk beskrivelse – bygg d

Teknisk beskrivelse – bygg e

Teknisk beskrivelse – bygg f

Teknisk beskrivelse – bygg g

Teknisk beskrivelse – bygg h

Teknisk beskrivelse – bygg j & k

Romskjemaer

Romskjema – bygg b og c

Romskjema – bygg d

Romskjema – bygg f

Romskjema – bygg g

Romskjema – bygg h

Romskjema – bygg j & k