Teknisk beskrivelse – bygg e

Generelt

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom prosjektbeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne prosjektbeskrivelsen og romskjemaet som er retningsgivende. Enkelte illu­strasjoner i tegnings- og salgs­mat­erial­et er ment som eksempler og kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, fargevalg, dør og vindusform, antall vinduer på gavl-vegg, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på felles­arealer, materialvalg i fasade, beplantning etc.

Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på leilighetstegningene. Endring av plassering av utstyr på bad kan også forekomme. Endelig utforming av tekniske sjakter må avvente detaljprosjekteringen og det kan derfor forkomme endringer av plassering, lengde og/ eller bredde på disse.

Videre kan vindus- og balkongplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitekton­iske utformingen av bygget.

Toleransekrav for utførelse er ihht. NS 3420, siste utgave pr des 2014. Detaljer informasjon vedrørende toleranseklasser for de enkelte materialer/fag kan fås ved henvendelse til prosjektselger.

Konstruksjon

Bygningen utføres med bære­konstruksjon hovedsakelig i betong, med enkelte vegger med stålsøyler og dragere. Det vil bli synlige v-fuger i innvendig tak ved platedekke­skjøter i betong. Nedforede tak med gipshimling eller stål i gang, bod og på bad.

Fasadeveggene utføres i hovedsak med isolert bindingsverk, men med enkelte vegger i betong som er isolert utvendig med mineralull. Utvendig består veggene hoved­sakelig av puss og trepanel. Enkelte fasadedetaljer kan være i andre materialer.

Balkonger leveres med rekkverk i galvanisert stål eller lakkert alu­minium med frostet glass eller tilsvarende som hindrer innsyn.

Balkongdekker leveres i ubehandlet betong. Balkonger er som en ­utvendig konstruksjon å anse. Mindre ansamlinger av vann kan oppstå på overflaten etter regnvær.

Balkong leveres med ensidig fall utover fra fasaden. Delvis tak over øverste plan med takrenner. Resten av balkong får «dryppnese» i underkant av dekkene, drypp ned til etasjen under vil forekomme. Innvendige lettvegger har stål­stendere og er kledd med gips­plater.

Yttertak er utført med fallskåret polystyren-/mineralullisolasjon og tekket med 2 lags papp eller tilsvarende.

Standard innvendig behandling

Se vedlagte romskjemaer som nærmere beskriver overflatebe­handling av gulv, vegg og tak i de ulike rommene.

Nedforet himling/innkassing

I entre/gang, bad/WC og innvendig bod kan det bli nedforet himling i hele etter deler av rommet. Himlingen skal ha en høyde på min 2,2 m over gulv. Over disse himlingene vil det være tekniske føringer som elektro, rør, sprinkelanlegg og ventilasjon. Over kjøkkenskap vil det være en innkassing av ventilasjons­kanal for avtrekksvifte på kjøkken. Nedforede himlinger kan også forekomme i mindre områder i andre rom enn de ovennevnte. Tekniske rørføringer vil også i noen grad bli montert i taket og langs vegger utenom ovennevnte rom. I leilighetene vil slike rørføringer bli skjult bak innkassinger. En horisontal innkassing av rør ved tak frem til vertikalinnkassing langs vegg vil derfor kunne forekomme i enkelte rom. Nevnte konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert. Dette gjelder elektro, sanitær og ventilasjon.

Det tas forbehold om endelig plassering og størrelse av sjakter, da dette kan måtte endres gjennom detaljprosjekteringen.

Utstyr/standard kjøkken

Det henvises til romskjema for beskrivelse av type kjøkken som leveres som standard. Lengden på kjøkkenet vil være i henhold til det som fremkommer av leilighetens plantegning. Mindre avvik kan forekomme.

Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på leilighetstegningene. Antall skap etc. leveres ihht. den kjøkkentegning som gjelder for den enkelte leilighet. Ikke alle detaljer er ferdig prosjektert og detaljert kjøkkentegning vil derfor utleveres kjøper i forbindelse med tilvalgsprosessen når detaljprosjekteringen er ferdig.

Det er avsatt plass i høyskap for innbygging av stekeovn og kjøleskap. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt stålkum.

Varmtvann leveres fra varme­anlegget som er koblet mot fjernvarme. Det vil monteres vannmåler på forbruk av varmt tappevann i hver enkelt leilighet.

Garderobe

I hver enkelt leilighet er det satt av plass til hhv 1 meter skap til rom med enkeltseng og 2 meter skap til rom med dobbeltseng. Garderobeskap inngår ikke som del av standardleveransen.

Garderobe og/eller skyvedørs­garderobe kan bestilles som tilvalg, se tilvalgsbeskrivelse.

Innvendige dører

Hvite dører fra Swedoor AS, eller tilsvarende, med hvite karmer, type leveres i henhold til romskjema. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Gerikter av type MDF leveres ferdig malt fra fabrikk. I bygg E vil det være synlige innfestinger. De fleste dører leveres med flate terskler for å sikre luft­strømning gjennom leiligheten slik at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt, se senere beskrivelse.

Bad

Bad leveres flislagt på vegger og gulv med fliser ihenhold til romskjema. Det leveres innfelte spotter i tak. og vannbåren termostatstyrt gulvvarme.

WC/gjestetoalett uten dusj leveres med fliser på gulv og hvitmalte vegger i hehold til romskjema. Det leveres innfelte spotter i tak og termostatstyrt gulvvarme. WC/gjeste­toalett defineres ikke som våtrom og har dermed ikke sluk.

På bad leveres rette dusj­vegger med klart herdet glass og aluminiums profiler. Dusjarmatur leveres montert på vegg.

Baderomsinnredning leveres i henhold til romskjema og tegning. I tillegg leveres opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Sanitær­utstyr blir levert i hvit utførelse. Det leveres vegghengt WC.

Baderommene vil bli levert som prefabrikert løsning. I henhold til fremdriften for leveransen av badekabinene må eventuelle tilvalg, dvs endring av fliser og interiør utover det som inngår i standard­leveransen besluttes iløpet av ca 1 1/2 mnd etter igangsetting av byggeprosjektet.

Det vil bli en egen teknisk sjakt med skap for rør-i-rør system og vannbåren varme i tilknytning til et av de våtrommene. Dør/luken til sjakten vil bli synlig slik at den er tilgjengelig for inspeksjon og avlesing av målere etc. Plassering vil gjøres så lite sjenerende som mulig, men må samtidig være lett tilgjengelig for avsteng­n­ing av vann dersom en lekkasje skulle oppstå.

Skap med rør-i-rør systemet for ­badet vil bli plassert i tak på badet.

Vinduer/vindusdører

Vinduer leveres med 2 eller 3 lags energiglass, med U-verdi maks 1,2 W/m2K. Vinduene leveres ferdig malt fra fabrikk. Hvit innvendig og annen farge utvendig tilpasset byggets fasade. Innvendige gerikter vil få synlig innfesting.

Vinduer leveres med barnesikring og mekanisme for låsing i lufte­stilling.

Nivåforskjell mellom utvendig balkong og innvendig stuegulv er trinnfri og i henhold til teknisk forskrift, TEK10.

Hovedinngangsdør til leilighet

Hovedinngangsdør leveres i malt utførelse med kikkhull fra fabrikk. FG-godkjent sikkerhetslås leveres. Inngangsdøren vil bli levert med dørpumpe dersom dette kreves av brann-/rømningshensyn.

Ringeklokke/calling anlegg med fargeskjerm vil bli levert.

Gulvlister/gerikter

I rom med hvit matt eikeparkett leveres det hvitlaserte eikelister langs gulv. Alle gerikter rundt vinduer og dører er av type MDF. Leveres i henhold til romskjema, ferdig malt fra fabrikk. Det vil være synlige innfestninger på alle lister.

Sikkerhetsutstyr

Alarmanlegg inngår ikke i standard­leveransen. Dersom man ønsker alarm, må den enkelte montere det etter overlevering.

Det leveres ett brannsluknings­apparat i hver leilighet, eventuelt brannslange i kjøkkenskap under vask.

Tekniske anlegg ventilasjon

I byggene blir det montert et sentralt anlegg for balansert ventilasjon med varmegjennvinning. Hoved­aggregatene blir plassert på tak, med kanalføringer frem til hver leilighet. Det blir avtrekk fra kjøkken og våtrom, og tiluft til hvert enkelt rom.

Elektrisk anlegg

Anlegget installeres i henhold til offentlige myndigheters forskrifts­krav, dvs. NEK 400–2010. Det innebærer bl.a. at det monteres «komfyrvakt» på kjøkken. Alle kontaktpunkter er jordet. Fortrinnsvis benyttes skjult anlegg, men åpent anlegg må påregnes i spesielle tilfeller. Det benyttes kun automatsikringer. Antall elektriske punkt i leilighetene er i henhold til NEK 400–2010. Elektriske punkt fremkommer av egen elektro tegning som utleveres i forbindelse med tilvalgsprosessen.

I forbindelse med tilvalg vil det bli mulig å bestille flere elektropunkt.

Sanitær

Det monteres ettgreps blande­batterier på bad og kjøkken, opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og for vaskemaskin på bad, som anvist på tegning.

Det leveres vegghengt toalett med innebygd sisterne på bad. Toalettlokk leveres i hard plast/presalitt uten Soft Close.

Tekniske rørføringer samles i et rør-i-rør skap som plasseres i en teknisk sjakt i tilknytning til et av våtrommene. Sjakten fremkommer på kontraktstegning. Vannmåler for måling av forbruk av varmt vann plasseres i dette skapet.

Sprinkleranlegg

I henhold til de siste tekniske forskriftene, TEK10, er det krav om sprinkleranlegg i alle ­boligene i prosjektet. Det vil plasseres sprinklerhoder på vegg ca. 20 cm nedenfor taket. Sprinklerhoder må ikke tildekkes med møbler el.l. slik at det hindrer dens funksjon. Man må også forsikre seg om at det ikke ligger sprinklerrør i veggen dersom man skal borre eller spikre i veggen.

Oppvarming

I henhold til TEK 10 er leilighetenes romtemperaturen beregnet ut fra 20 grader celsius. Leilighetene leveres med vann­båren varme med vegghengte radia­torer, en under det store stuevinduet og en vegghengt radiator i gangen i hver leilighet. Arealet og størrelsen på radiat­orene beregnes ut fra varme­behovet til den enkelte leilighet. Fjernvarmen leveres av Akershus Energi og Varme.

Det monteres målere i hver leilighet som måler forbruket av varme. ­Dersom enkelte ønsker høyere gjennomsnittstemperatur enn det som er forutsatt i henhold til TEK 10, er det mulig å supplere med vegghengte el-varmeovner under feks soveromsvinduene.

Tv/data

Det føres datalinje og kabel-TV frem til hver leilighet til et svakstrømskap. Dette skapet plasseres i tidligere omtalt teknisk sjakt, ev. et annet hensiktsmessig sted i bod eller liknende.

Utbygger inngår avtale med en signal­leverandør for TV og data med inntil 5 års bindingstid. Fast telefonlinje fra Telenor leveres ikke.

1 stk. TV-/radiouttak og internett i stuen leveres med signaler til standard grunnpakke fra kabel-TV leverandør. Utvidede TV-pakker og internett via kabel-TV må kunden selv bestille fra signalleverandør. Tilknytningsavgift for kabel-TV/data anlegg betales av kjøper. Det samme gjelder IP telefon, det må også ­bestilles som tilvalg fra signal­leverandøren.

Data uttak leveres i leilighetene, plassert ved eller i svakstrømskapet. Kjøper må selv bestille abonnement/tilkobling. Leverandør av internett vil være samme leverandør som kabel-TV.

Ytterligere TV- og datakontakter, med røropplegg, og tilknytning kan bestilles gjennom tilvalgprosessen.

Tegninger av tekniske anlegg

Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig.

Fellesareal inngangsforhold

Hovedinngang til leilighetene er på plan 1. Bygg E har to oppganger. Det vil være innvendig heis og trapperom til alle etasjer, og ned til parkerings­anlegg. Alle postkasser blir plassert på hensikts­messig sted ved hoved­inngangen.

Det leveres keramiske fliser på gulv i hovedinngang på plan 1 og malte vegger.

Biladkomst til parkeringsanlegg er felles for bygg A og E gjennom nedkjøringsrampe under bygg E.

Heis

Alle leilighetene er tilgjengelige med heis fra garasjeplan og hovedinngang direkte til leilighetsplan.

Trapper/trapperom

Det leveres prefabrikkerte trapper i betong. Undersiden og vangene av trappeløp og undersiden repoer er i malt hvit. Lydhimling i trapperom iht krav.

Innvendige trapper og repos leveres med trinnlydsdempende vinylbelegg. Opptrinn malt. Trapperommet og fellesganger har malte vegger.

Søppelsystem

Det leveres nedgravde søppelsiloer i tilknytning til hvert enkelt bygge­felt innenfor Thurmannskogen. For bygg A og E er søppelsiloene plassert ved innkjørsel til garasje utenfor blokk E. Det tas forbehold om endelig plassering.

Garasjeplan/parkering/sykkelparkering

Gulv: Asfalt, evt betong, med oppmerkede biloppstillingsplasser.

Vegger: Støvbundet hvit betong, leca eller gipsplater

Himling: Mineralull/støvbundet hvit betong

Parkeringsanlegget blir ventilert og oppvarmet slik at det til enhver tid er min +5 ºC. Fra garasjeanlegget er det adkomst med heis/trapp til alle leilighetsetasjene.

Det medfølger én parkeringsrettighet per leilighet.

Bredde på parkeringsplassene er minimum ca. 2,25 meter. Laveste frie høyde er ca. 2,10 meter. Stedvis langs vegger i kjøresoner og langs vegger på deler av parkerings­plassene kan høyden være lavere.

Det leveres 1 fjernkontroll pr parkerings­plass for åpning av garasjeport.

I kjelleren er det også egne fellesrom for sykkelparkering og barne­vogner. I tillegg vil det være enkelte sykkel-parkeringsplasser på bakkeplan i forbindelse med byggenes innganger.

Et begrenset antall garasjeplasser tilhørende den enkelte leilighet kan som tilvalg leveres som elbilladestasjon. Med forbehold om kapasitet i hovedstrømnettet, og i det enkelte uttak.

Utomhusarbeider

Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet. En foreløpig plan for utomhusarealene er vedlagt i salgsmaterialet.

Fellesområdene vil bli opparbeidet med plen, noe beplantning/buskfelt og gangstier. Adkomstveier til innganger vil bli i asfalt, plasstøpt betong eller hellelagt. Det leveres bord og benker i henhold til endelig utomhusplan. Utforming og material­valg blir levert i henhold til endelig utomhusplan.

Boder

Alle leilighetene får en 5 kvm sportsbod i garasjen. Alle leiligheter får en innvendig bod på min 3 kvm i leiligheten. Alle overflater i sportsboder leveres som støvbundet hvit betong, ubehandlet gipsplater og/eller nettingvegger type Troax eller tilsvarende.

Porttelefon

Det monteres ringetablåer ved hovedinngangsparti og porttelefon med fargeskjerm og automatisk døråpner i hver leilighet. I tillegg leveres det ringeknapp utenfor hver leilighet.

Pipe

Det leveres ikke pipeløp.

Tilgjengelig boenhet

Tilgjengelig boenhet følger av TEK 10. Leilighetsplanene i salgsprospektet viser ikke sirkel for rullestol, men leilighetsplanene generelt er ivaretatt mht plassering av fast innredning slik at kravet til plassering av rullestolsirkel er ivaretatt. Med fast innredning menes toalett, servant, oppvaskkum og armaturer.

Tilvalgsmuligheter

Prosjektet er forutsatt gjennomført som serieproduksjon, med syste­matisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gjenspeiles i prosjektets organisering og bygge­tid, noe som igjen gir ­begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kan tillates og innenfor hvilke tidsrom disse ­arbeidene må bestilles.

Det er planlagt å bruke prefabrikkerte baderomskabiner i prosjektet. Tilvalg som skal inn i disse må ­best­illes tidlig. Tilvalgsprosessen består derfor av to faser, en for tilvalg i baderom og en for andre tilvalg.

Utbygger vil gi mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen ­bolig. Det vil bl.a. bli gitt mulighet for alternative fargevalg på ­vegger og parkett typer på gulv, samt ­endring av kjøkken­leveranse i ­henhold til leveran­dørens ­sortiment. Det kan gjøres endring av baderominnredning og fliser på våtrom i henhold til flis­leverandørens sortiment, se punkt over vedrørende baderoms­kabiner. Flere elektropunkter kan velges, det gjelder både ­stikkontakter, lampepunkter, TV-punkter og ­data-punkter.

I tillegg kan det være mulig med ­begrensede tilvalg på sanitær og ventilasjon og varme. Som nevnt over vil tilvalgmulighetene være avhengig av hvor langt i bygge­prosessen *prosjektet har kommet.

Utbygger vil i god tid før innrednings­arbeidene starter, ­utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme.

Rett til tilvalg/endringer er uansett begrenset til en verdi av 15 % av total kjøpesum for boligen. Jfr. Bustadoppføringslova § 9.

Alle kjøperne vil bli invitert til å delta på tilvalgsmøter hvor nærmere informasjon om muligheter for tilvalg vil gis.

Nordliveien KS

21.05.2015

Et samarbeidsprosjekt mellom:

AF Gruppen, OBOS og Klaveness Marine