Teknisk beskrivelse – bygg g

Generelt

Thurmannskogen Felt B består av 5 bygg. Felt B er igjen delt opp i to eller tre hoveddeler, hvorav del en består av Bygg G og F og del to / tre består av bygg H/I, J og K. Til sammen vil det bli ca 150 leiligheter. Del en består av to salgstrinn. Første salgstrinn er bygg G med 20 leiligheter. Salgstrinn to er bygg F med 53 leiligheter. Under byggene G og F er det full garasje kjeller. I denne garasjekjelleren vil det være parkeringsplasser, rom med boder, tekniske rom, etc. Garasjen til G og F vil også være adkomst til garasjeanlegget under H/I, J og K.

Leilighetene i Thurmannskogen bygg G og F vil bli organisert som ett boligsameie med felles garasje. Nærmere informasjon om organiseringen finner du under annen informasjon fra eiendomsmegleren. Garasjeanleggets organisering er ikke endelig besluttet, men det kan bli organisert som et parkerings- selskap hvor den enkelte leilighetseier kan kjøpe parkeringsrettigheter eller leie parkeringsplass. Parkeringsrettigheter kan bli solgt eller parkeringsplasser kan bli leid ut til interessenter innenfor alle boligsameiene i Thurmannskogen.

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom prosjektbeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne prosjektbeskrivelsen og romskjemaet som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i tegnings- og salgsmaterialet er ment som eksempler og kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, fargevalg, dør og vindusform, antall vinduer på gavl- vegg, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg i fasade, beplantning etc.

Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på leilighetstegningene. Endring av plassering av utstyr på bad kan også forekomme. Endelig utforming av tekniske sjakter må avvente detaljprosjekteringen og det kan derfor forkomme endringer av plassering, lengde og/ eller bredde på disse.

Videre kan vindus- og balkongplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget.

Toleransekrav for utførelse er ihht. NS 3420. Detaljer informasjon vedrørende toleranseklasser for de enkelte materialer/fag kan fås ved henvendelse til megler. For prefabrikerte betongelementer og underkant himling følger man toleransekrav som er ført opp i betongelementboken.

Konstruksjon

Bygningen utføres med bærekonstruksjon hovedsakelig i prefabrikeret betong, med enkelte vegger med stålsøyler og dragere. Det vil bli synlige v-fuger i innvendig tak ved platedekkeskjøter i betong. Sprang i plateskjøtene i taket kan forekomme. Det er planlagt nedforede tak med gipshimling eller stål i gang, bod og på bad/wc og i enkelte andre rom i noen av leilighetene.

Fasadeveggene utføres i hovedsak med isolert bindingsverk, men med enkelte vegger i betong som er isolert utvendig med mineralull. Utvendig består veggene hovedsakelig av puss, plater og trepanel. Enkelte fasadedetaljer kan være i andre materialer.

Balkonger leveres med rekkverk med spiler i galvanisert stål eller lakkert aluminium kombinert med frostet glass og som hindrer innsyn.

Balkongdekker leveres i ubehandlet betong. På bakkenivå leveres treplatting. Balkonger er som en utvendig konstruksjon å anse. Mindre ansamlinger av vann kan oppstå på overflaten etter regnvær.

Balkonger leveres med ensidig fall utover fra fasaden. Tak over øverste plan med takrenner. Resten av balkong får «dryppnese» i underkant av dekkene, drypp ned til etasjen under vil forekomme.

Innvendige lettvegger har stålstendere og er kledd med gipsplater.

Yttertak er utført med fallskåret polystyren-/mineralullisolasjon og tekket med 2 lags papp.

Standard innvendig behandling

Se vedlagte romskjemaer som nærmere beskriver overflate­behandling av gulv, vegg og tak i de ulike rommene.

Nedforet himling/innkassing

I entre/gang, bad/WC og innvendig bod kan det bli nedforet himling i hele etter deler av rommet. Himlingen skal ha en høyde på min 2,2 m over gulv. Over disse himlingene vil det være tekniske føringer som elektro, rør, sprinkelanlegg og ventilasjon. I enkelte av leilighetene vil det være behov for å fore ned tak i stue og noen soverom. Minimumshøyde vil her være 240 cm. Over kjøkkenskap vil det være en innkassing av ventilasjonskanal for avtrekksvifte på kjøkken. Nedforede himlinger kan også forekomme i mindre områder i andre rom enn de ovennevnte.

Tekniske rørføringer vil også i noen grad bli montert i taket og langs vegger utenom ovennevnte rom. I leilighetene vil slike rørføringer bli skjult bak innkassinger. En horisontal innkassing av rør ved tak frem til vertikalinnkassing langs vegg vil derfor kunne forekomme i enkelte rom. Nevnte konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert. Dette gjelder elektro, sanitær og ventilasjon.

Det tas forbehold om endelig plassering og størrelse av sjakter, da dette kan måtte endres gjennom detalj- prosjekteringen.

Utstyr/standard kjøkken

Det henvises til romskjema for beskrivelse av type kjøkken som leveres som standard. Lengden på kjøkkenet vil være i henhold til det som fremkommer av leilighetens plantegning. Mindre avvik kan forekomme.

Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på leilighetstegningene. Antall skap etc. leveres ihht. den kjøkkentegning som gjelder for den enkelte leilighet. Ikke alle detaljer er ferdig prosjektert og detaljert kjøkken- tegningen vil derfor utleveres kjøper i forbindelse med tilvalgsprosessen når detaljprosjekteringen er ferdig.

Det leveres skap for innbygging av stekeovn med separat platetopp. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt 1 ½ kums stålkum. I enkelte av leilighetene leveres kjøkkenøy med enkle skap under eller uttrekkbar arbeidsbenk, (markert med stiplet linje). I enkelte av leilighetene er kjøleskapet plassert frittstående i egen nisje.

Varmtvann leveres fra varmeanlegget som er koblet mot fjernvarme. Det vil monteres vannmåler på forbruk av varmt tappevann i hver enkelt leilighet.

Garderobe

I hver enkelt leilighet er det satt av plass, markert med stiplet linje til hhv 1 meter skap til rom med enkeltseng og 2 meter skap til rom med dobbeltseng. Garderobeskap inngår ikke som del av standardleveransen. Garderobe og/el- ler skyvedørsgarderobe kan bestilles som tilvalg, se nærmere beskrivelse bak.

Innvendige dører

Hvite dører fra Swedoor AS, eller tilsvarende, med hvite karmer, type leveres i henhold til romskjema.
Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Gerikter av type MDF leveres ferdig malt fra fabrikk. I bygg G vil det være synlige spiker/stifter. De fleste dører leveres med flate terskler for å sikre luftstrømning gjennom leiligheten slik at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt, se senere beskrivelse.

Bad

Bad med dusj og avsatt plass til vaskesøyle leveres flislagt på vegger og gulv med fliser i henhold til romskjema. Det leveres innfelte spotter i tak.

På bad leveres svingbare rette dusjvegger med klart herdet glass og aluminiums profiler. Dusjarmatur leveres montert på vegg.

Baderomsinnredning leveres i henhold til romskjema og tegning. I tillegg leveres opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Det leveres vegghengt WC.

Baderommene vil bli levert som prefabrikert løsning. I henhold til fremdriften for leveransen av badekabinene må eventuelle tilvalg, dvs valg av fliser og interiør utover det som inngår i standardleveransen besluttes iløpet av ca 1 !/2 mnd etter igangsetting av byggeprosjektet.

Det vil bli en egen en teknisk sjakt med skap for rør-i-rør system og vannbåren varme i tilknytning til et av våtrommene. Dør / luken til sjakten vil bli synlig slik at den er tilgjengelig for inspeksjon og avlesing av målere etc. Plassering vil gjøres så lite sjenerende som mulig, men må samtidig være lett tilgjengelig for avstengning av vann dersom en lekkasje skulle oppstå.

Skap med rør-i-rør systemet for badet vil bli plassert i tak på badet.

Vinduer/vindusdører

Vinduer leveres med 2 eller 3 lags energiglass, med U-verdi maks 1,0 W/m2K. Vinduene leveres ferdig malt fra fabrikk. Hvit innvendig og annen farge utvendig tilpasset byggets fasade. Innvendige gerikter vil få synlige spiker/stiftehoder.

Vinduer leveres med barnesikring og mekanisme for låsing i luftestilling.

Nivåforskjell mellom utvendig balkong og innvendig stuegulv er trinnfri og i henhold til teknisk forskrift, TEK10.

Hovedinngangsdør til leilighet

Hovedinngangsdør leveres i malt utførelse med kikkhull fra fabrikk. FG-godkjent sikkerhetslås leveres. Inngangsdøren vil bli levert med dørpumpe dersom dette kreves av brann-/rømningshensyn.

Ringeklokke/calling anlegg med fargeskjerm vil bli levert.

Gulvlister/gerikter

I rom med hvit matt eikeparkett ­leveres det hvitmalte lister langs gulv. Alle gerikter rundt vinduer og dører er av type MDF. Leveres i ­henhold til romskjema, ferdig malt fra fabrikk. Det vil være synlig innfesting på alle lister.

Sikkerhetsutstyr

Alarmanlegg inngår ikke i standardleveransen. Dersom man ønsker alarm, må den enkelte montere det etter overlevering.

Balkongdører i 1. og 2. etasje leveres med FG-god- kjente låser.

Det leveres ett brannslukningsapparat i hver leilighet, eventuelt brannslange i kjøkkenskap under vask.

Tekniske anlegg ventilasjon

I byggene blir det montert et ­sentralt anlegg for balansert venti­la­sjon med varmegjennvinning. Hovedaggre­gatene blir plassert på tak, med kanalføringer frem til hver leilighet. Det blir avtrekk fra kjøkken og våt­rom, og tilluft til hvert enkelt rom.

Elektrisk anlegg

Anlegget installeres i henhold til offentlige myndigheters forskriftskrav, dvs. NEK 400-2010. Det innebærer bl.a. at det monteres «komfyrvakt» på kjøkken.

Alle kontaktpunkter er jordet. Fortrinnsvis benyttes skjult anlegg, men åpent anlegg må påregnes i spesielle tilfeller. Det benyttes kun automatsikringer. Antall elektriske punkt i leilighetene er i henhold til NEK 400-2010. Elektriske punkt fremkommer av egen elektro tegning som utleveres i forbindelse med tilvalgsprosessen.

I forbindelse med tilvalg vil det bli mulig å bestille flere elektropunkt.

Sanitær

Det monteres ettgreps blandebatterier på bad og kjøkken, opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og for vaskemaskin på bad, som anvist på tegning.

Det leveres vegghengt toalett på hovedbad. Toalettlokk leveres i hard plast/ presalitt uten Soft Colse.

Tekniske rørføringer samles i et rør-i-rør skap som plasseres i en teknisk sjakt i tilknytning til et av våtrommene. Sjakten fremkommer på kontraktstegning. Vannmåler for måling av forbruk av varmt vann plasseres i dette skapet.

Sprinkleranlegg

I henhold til de siste tekniske forskriftene, TEK10, er det krav om sprinkleranlegg i alle boligene i prosjektet. Det vil plasseres sprinklerhoder på vegg ca. 20 cm nedenfor taket. Sprinklerhoder må ikke tildekkes med møbler el,l. slik at det hindrer dens funksjon. Man må også forsikre seg om at det ikke ligger sprinklerrør i veggen dersom man skal borre eller spikre i veggen.

Oppvarming

I henhold til TEK 10 er leilighetenes romtemperatur beregnet ut fra 20 grader C. Leilighetene leveres med vannbåren varme med vegghengte radiatorer, en under det store stuevinduet og en vegghengt radiator i gangen i hver leilighet. Arealet og størrelsen på radiatorene beregnes ut fra varmebehovet til den enkelte leilighet. Fjernvarmen leveres av Akershus energi og Varme.

Badegulv leveres med vannbåren gulvvarme.

Det monteres målere i hver leilighet som måler forbruket av varme.

Dersom enkelte ønsker høyere gjennomsnittstemperatur enn det som er forutsatt i henhold til TEK 10, er det mulig å supplere med vegghengte el-varmeovner under feks soveromsvinduene.

Tv/data/IP-telefon

Det føres IP- telefon, datalinje og kabel-TV frem til hver leilighet til et svakstrømskap. Dette skapet plasseres i tidligere omtalt teknisk sjakt, ev. et annet hensiktsmessig sted i bod eller liknende.

Utbygger inngår avtale med en ­signalleverandør for TV, telefon og data med inntil 5 års bindingstid. Fast telefonlinje fra Telenor leveres ikke.

1 stk. TV-/radiouttak og internett i stuen leveres med signaler til standard grunnpakke fra kabel-TV leverandør i uttaket. Utvidede TV-pakker og internett via kabel-TV må kunden selv bestille fra signalleverandør. Ev tilknytningsavgift for kabel-TV/data anlegg betales av kjøper. Det samme gjelder IP telefon, det må også bestilles som tilvalg fra signalleverandøren.

2 stk. data/ IP-telefon uttak leveres i leilighetene, ett plassert ved eller i svakstrømskapet for oppkobling av tråd- løst modem (internett) og ett i entré for oppkobling av trådløs telefon. Kjøper må selv bestille abonnement tilkobling av IP-telefon. Leverandør av IP-telefon/ internett vil være samme leverandør som kabel-TV.

Ytterligere TV- og telefonkontakter, med røropplegg, og tilknytning kan bestilles gjennom tilvalgprosessen.

Tegninger av tekniske anlegg

Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig.

Fellesareal inngangsforhold

Hovedinngang til leilighetene er på plan underetasje. Bygg G har en oppgang. Det vil være innvendig heis og trapperom til alle etasjer, og inngang til parkeringskjeller fra trapperom i underetasjen. I tillegg til hovedtrapperom som også fungerer som rømningsvei er det redningsvindu fra hver etasje som kan benyttes dersom det er ­behov for evakuering via brannvesenets stigebil.

Alle postkasser blir plassert på hensiktsmessig sted ved hovedinngangen.

Det leveres keramiske fliser på gulv i hovedinngang på plan underetasje og malte vegger. I øvrige etasjer og trappeløp leveres trinnlydsdempende vinylbelegg på gulv i fellesarealer innendørs (se for øvrig romskjema). Opptrinn og vanger til trappene males

Det er fire leiligheter i hver etasje med tilgang fra trapperom og heis.

Biladkomst til p-kjeller er felles for bygg G, F, H/I, J og K via garasjeport i underetasjen til bygg G.

Heis

Alle leilighetene er tilgjengelige med heis fra garasjeplan og hovedinngang direkte til leilighetsplan.

Trapper/trapperom

Det leveres prefabrikkerte trapper i betong. Undersiden og vangene av trappeløp og undersiden repos er i malt hvit. Lydhimling i trapperom iht krav.

Innvendige trapper og repos leveres med banebelegg. Opptrinn malt.
Trapperommet og fellesganger har malte vegger.

Søppelsystem

Det leveres nedgravde søppelsiloer i tilknytning til hvert enkelt byggefelt innenfor Thurmannskogen. For bygg G,F,H/I,J og K er søppelsiloene plassert utenfor blokk G langs Elisebeth Grannemanns vei.

Garasjeetasje/parkering /sykkelparkering

Gulv: betong, eventuelt asfalt, m/ oppmerkede biloppstillingsplasser.
Vegger: Støvbundet/malt betong, leca eller gipsplater.
Himling: Mineralull/hvitmalt betong.

Garasjekjelleren blir ventilert og oppvarmet slik at det til enhver tid er min +5 ºC. Fra garasjeanlegget er det adkomst med heis/trapp til alle leilighetsetasjene.

Det selges parkeringsrettigheter, enten som bruks- retter eller leie av parkeringsplasser, til leilighetene i henhold til gjeldende prisliste og egen beskrivelse av organiseringen av parkeringsanlegget.

Bredde på parkeringsplassene er minimum ca. 2,25 meter. Laveste frie høyde er ca. 2,10 meter. Stedvis langs vegger i kjøresoner og langs vegger på deler av parkeringsplassene kan høyden være lavere.

Det leveres 1 fjernkontroll, alterna­tivt åpning via mobiltelefonen, pr parkeringsplass for åpning av garasjeport.

I kjelleren er det også egne fellesrom/arealer avsatt for sykkelparkering og barnevogner. I tillegg vil det være enkelte sykkelparkeringsplasser på bakkeplan i forbindelse med byggenes innganger og utomhusplan.

De største leilighetene vil få mulighet for p-plass i garasjen.

Utomhusarbeider

Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet. En foreløpig plan for utomhusarealene er vedlagt i salgsmaterialet.

Fellesområdene vil bli opparbeidet med plen, noe beplantning/buskfelt og gangstier. Adkomstveier til innganger vil bli i asfalt, plasstøpt betong eller helle- lagt. Det leveres bord og benker i henhold til utomhusplan.

Utforming og materialvalg blir levert i henhold til godkjent utomhusplan.

Boder

Alle leilighetene får en 5 m² sportsbod i garasjen.

Alle leiligheter får en innvendig klesbod på min 3 m² i leiligheten eller i et av rommene i garasjen eller i trappegangen.

Til de leilighetene som ikke har innvendig bod i leiligheten, vil den innvendige boden på 3 m2 og sportsbod på 5 m2 bli plassert i garasjeetasjen. Der hvor det er hensiktsmessig disse to bodene kunne bli slått sammen til én bod på 8 m2. Alle overflater i sportsboder leveres som støvbundet betong, ubehandlet gipsplater og/eller nettingvegger type Troax eller tilsvarende. Tilsvarende overflater for de innvendige bodene i garasjen, bortsett fra at vegger er tette og det er ventilert iht krav. Gulvene vil være enten betong eller asfalt.

Porttelefon

Det monteres ringetablåer ved hovedinngangsparti og porttelefon med fargeskjerm og automatisk døråpner i hver leilighet. I tillegg leveres det ringeknapp utenfor hver leilighet.

Pipe

Det leveres ikke pipeløp.

Tilgjengelig boenhet

Tilgjengelig boenhet følger av TEK 10. Leilighetsplanene i salgsprospektet viser ikke sirkel for rullestol, men leilighetsplanene generelt er ivaretatt mht plassering av fast innredning slik at kravet til plassering av rullestolsirkel er ivaretatt. Med fast innredning menes toalett, ­servant, oppvaskkum og armaturer.

Tilvalgsmuligheter

Prosjektet er forutsatt gjennomført som serieproduksjon, med systematisering av tekniske løsninger og
valg av materialer. Dette gjenspeiles i prosjektets organisering og byggetid, noe som igjen gir begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kan tillates og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene må bestilles.

Det er planlagt å bruke prefabrikkerte baderomskabiner i prosjektet. Tilvalg som skal inn i disse må bestilles tidlig. Tilvalgsprosessen består derfor av to faser, en for tilvalg i baderomskabiner og en for andre tilvalg.

Utbygger vil gi mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen ­bolig. Det vil bl.a. bli gitt mulighet for alternative fargevalg på ­vegger og parkett typer på gulv, samt ­endring av kjøkkenleveranse i ­henhold til leverandørens sortiment. Det kan gjøres endring av baderom­innredning og fliser på våtrom i ­henhold til flisleverandørens sortiment, se punkt over vedrørende baderoms­kabiner. Flere elektropunkter kan velges, det gjelder både stikkontakter, lampepunkter, TV-punkter og data-punkter.

I tillegg kan det være mulig med ­begrensede tilvalg på sanitær og ventilasjon og varme. Som nevnt over vil tilvalgmulighetene være avhengig av hvor langt i bygge­prosessen ­prosjektet har kommet.

Det vil også gis mulighet for å ta bort eller sette opp innvendige lett­vegger/dører der dette er praktisk mulig Det gjøres oppmerksom på at dette kan få konsekvenser for elektrisk opplegg og liknende som er skjult i veggene, slik at synlig kabling da vil kunne forekomme.

Utbygger vil i god tid før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme.

Alle kjøperne vil bli invitert til å ­delta på tilvalgsmøter hvor nærmere informasjon om muligheter for tilvalg vil gis.

Nordliveien KS

04.03.2016

Et samarbeidsprosjekt mellom:
AF Gruppen, OBOS og Klaveness Marine