Teknisk beskrivelse – bygg j & k

Generelt

Thurmannskogen Felt B består av 5 bygg. Felt B er igjen delt opp i to hoveddeler, hvorav del en består av Bygg G og F og del to består av bygg H, J og K. Til sammen vil det bli ca 150 leiligheter. Del to består av to salgstrinn.

Første salgstrinn består av bygg H, 35 leiligheter. Under byggene F, G, H, J og K er det full garasjekjeller. Innkjøring til garasjene til H, J og K er gjennom garasjen til F og G.
I denne garasjekjelleren vil det være parkeringsplasser, rom med boder, tekniske rom, etc.

Leilighetene i Thurmannskogen bygg H, J og K vil bli organisert som ett boligsameie med felles garasje. Nærmere informasjon om organiser­ingen finner du under annen informasjon fra prosjektselgeren. Garasjeanleggets organisering er ikke endelig besluttet.

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funk­sjoner. Det kan forekomme avvik mellom prosjektbeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne prosjektbeskrivelsen og romskjemaet som er retnings­givende. Enkelte illustrasjoner i tegnings- og salgsmaterialet er ment som eksempler og kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, fargevalg, dør og vindusform, antall vinduer på gavl-vegg, bygnings­messige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg i fasade, beplantning etc.

Endring av plassering av utstyr på bad kan også forekomme. Endelig utforming av tekniske sjakter må avvente detalj­prosjekteringen og det kan derfor forkomme endringer av plassering, lengde og/ eller bredde på disse.

Videre kan vindus- og balkong­plasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bla. den arkitektoniske utformingen av bygget.

Toleransekrav for utførelse er ihht. NS 3420. Informasjon ­vedrørende toleranseklasser for de enkelte ­materialer/fag kan fås ved ­hen­vendelse til selger. For pre­fabrikkerte betong­elementer og underkant himling følger man toleransekrav som er ført opp i betongelementboken.

Konstruksjon

Bygningen utføres med bære­konstruksjon hovedsakelig i pre­fabrikeret betong, med enkelte vegger med stålsøyler og dragere. Det vil bli synlige v-fuger mellom elementskjøtene i inn­vendig tak. Sprang i plateskjøtene i taket kan forekomme. Det er planlagt nedforede tak med gipshimling eller stål i gang, bod og på bad/wc og i enkelte andre rom i noen av leilighetene.

Fasadeveggene utføres i hovedsak med isolert bindingsverk, men med enkelte vegger i betong som er isolert utvendig med mineralull. Utvendig består veggene hovedsakelig av puss, plater og trepanel. Enkelte fasadedetaljer kan være
i andre materialer.

Balkonger leveres med rekkverk med spiler i galvanisert stål eller lakkert aluminium kombinert med frostet glass for å hindre innsyn.

Balkongdekker leveres i ubehandlet betong. På bakkenivå leveres treplatting. Balkonger er som en utvendig konstruksjon å anse. Mindre ansamlinger av vann kan oppstå på overflaten etter regnvær.

Balkonger leveres med ensidig fall utover fra fasaden. Tak over øverste plan med takrenner. Resten av balkongen får «drypp­nese» i underkant av dekkene, drypp ned til etasjen under vil forekomme.

Innvendige lettvegger har stål­stendere og er kledd med gipsplater.

Yttertak er utført med fallskåret polystyren-/mineralullisolasjon og tekket med 2 lags papp.

Standard innvendig behandling

Se vedlagte romskjemaer som nærmere beskriver overflate­behandling av gulv, vegg og tak
i de ulike rommene.

Nedforet himling/innkassing

I entre/gang, bad og innvendig bod kan det bli nedforet himling i hele eller deler av rommet. ­Him­lingen skal ha en høyde på min 2,2 m over gulv. Over disse him­lingene vil det være tekniske føringer som elektro, rør, sprinkel­anlegg og ventilasjon. I enkelte av leilighetene vil det være behov for å fore ned tak i stue/kjøkken og evt. soverom. Minimumshøyde vil her være 230 cm. Over kjøkkenskap vil det være en innkassing av ventila­sjonskanal for avtrekksvifte på kjøkken. Nedforede himlinger kan også forekomme i mindre områder i andre rom enn de ovennevnte.

Tekniske rørføringer vil også i noen grad bli montert i taket og langs vegger utenom ovennevnte rom. I leilighetene vil slike rørføringer bli skjult bak innkassinger. En horisontal innkassing av rør ved tak frem til vertikalinnkassing langs vegg vil derfor kunne forekomme i enkelte rom. Nevnte konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert. Dette gjelder elektro, sanitær og ventilasjon.

Det tas forbehold om endelig plassering og størrelse av sjakter, da dette kan måtte endres gjennom detaljprosjekteringen.

Utstyr/standard kjøkken

Det henvises til romskjema for beskrivelse av type kjøkken som leveres som standard. Lengden på kjøkkenet vil være i henhold til det som fremkommer av leilighetens plantegning. Mindre avvik kan forekomme.

Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på leilighetstegningene. Antall skap etc. leveres ihht. kjøkken­tegning for den enkelte leilighet. Ikke alle detaljer er ferdig prosjektert og detaljert kjøkken- tegning vil derfor utleveres kjøper i forbindelse med tilvalgsprosessen når detaljprosjekteringen er ferdig.

Det leveres benkeskap for innbygging av stekeovn med separat platetopp. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt 1 ½ stålkum. I enkelte av leilighetene leveres kjøkkenøy med enkle skap under. Leilighetene leveres med plass til frittstående kjøleskap.

Varmtvann leveres fra varme­anlegget som er koblet mot fjernvarme. Det vil monteres vannmåler på forbruk av varmt tappevann i hver enkelt leilighet.

Garderobe

I hver enkelt leilighet er det satt av plass, markert med stiplet linje til hhv 1 meter skap til rom med enkeltseng og 2 meter skap til rom med dobbeltseng. Garderobeskap inngår ikke som del av standardleveransen. Garderobe og/eller skyvedørs­garderobe kan bestilles som tilvalg. Skjørt i overkant av garderobeskap ned fra taket for tilpasning til ventilasjon og sprinkel vil bli levert der det er nødvendig.

Innvendige dører

Hvite innvendige dører med hvite gerikter. Dørene leveres ferdig ­behandlet fra fabrikk. Gerikter av type MDF leveres ferdig malt fra fabrikk. De fleste dører leveres med flate ­terskler. Innvendige gerikter vil få synlige spiker/stiftehoder.

Bad

Bad leveres flislagt på vegger og gulv, med fliser i henhold til rom­skjema. Det leveres innfelte spotter i tak og vannbåren termostatstyrt varme i gulv.

Det leveres svingbare rette dusj­vegger med klart herdet glass og aluminiumsprofiler i hovedbadet. Dusjarmatur leveres montert på vegg.

Baderomsinnredning og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel leveres i henhold til romskjema og tegning. Alt sanitær­utstyr blir levert i hvit utførelse. Det leveres vegghengt toalett.

Baderommene vil bli levert som prefabrikert løsning. I henhold til fremdriften for leveransen av badekabinene må eventuelle tilvalg, dvs endring av fliser og interiør utover det som inngår i standardleveransen besluttes iløpet av ca 1 1/2 mnd etter igangsetting av byggeprosjektet.

Det vil bli en egen teknisk sjakt med skap for rør-i-rør system og vannbåren varme i tilknytning til våtrommet. Luken til sjakten vil bli synlig slik at den er ­tilgjengelig for inspeksjon og avlesing av målere etc. Plassering vil gjøres så lite sjen­erende som mulig, men må samtidig være lett tilgjengelig for avsteng­n­ing av vann dersom en lekkasje skulle oppstå.

Skap med rør-i-rør systemet for badet vil bli plassert i tak på badet.

Vinduer/vindusdører

Vinduer leveres som energiglass, med U-verdi på maks 1,0 W/m2K. Vinduene leveres ferdig malt fra ­fabrikk. Hvit innvendig og annen farge utvendig tilpasset byggets fasade. Innvendige gerikter vil få synlige spiker/stiftehoder.

Vinduer leveres med barnesikring og mekanisme for låsing i luftestilling.

Nivåforskjell mellom utvendig balkong og innvendig stuegulv er trinnfri og i henhold til teknisk forskrift, TEK10.

Hovedinngangsdør til leilighet

Hovedinngangsdør leveres i malt utførelse med kikkehull fra fabrikk. FG-godkjent sikkerhetslås leveres. Inngangsdøren vil bli levert med dørpumpe dersom dette kreves av brann-/rømningshensyn.

Ringeklokke/callinganlegg med fargeskjerm vil bli levert.

Gulvlister/gerikter

I rom med hvit matt eikeparkett ­leveres det hvitlaserte eiklister. Alle gerikter rundt vinduer og dører er av type MDF. Leveres i ­henhold til romskjema, ferdig malt fra fabrikk. Innvendige gerikter vil få synlige spiker/stiftehoder.

Sikkerhetsutstyr

Alarmanlegg inngår ikke i standard­leveransen. Dersom man ønsker alarm, må den enkelte montere det etter overlevering.

Balkongdører i 1. og 2. etasje leveres med FG-godkjente låser.

Det leveres ett brannsluknings­apparat i hver leilighet, eventuelt brannslange i kjøkkenskap under vask.

Tekniske anlegg ventilasjon

I byggene blir det montert et ­sentralt anlegg for balansert venti­la­sjon med varmegjennvinning. Hovedaggre­gatene blir plassert på tak, med kanalføringer frem til hver leilighet. Det blir avtrekk fra kjøkken og våt­rom, og tilluft til hvert enkelt rom.

Elektrisk anlegg

Anlegget installeres i henhold til offentlige myndigheters forskrifts­krav, dvs. NEK 400-2010. Det innebærer bla. at det monteres komfyrvakt på kjøkken.

Alle kontaktpunkter er jordet. Fortrinnsvis benyttes skjult anlegg, men åpent anlegg må påregnes i spesielle tilfeller. Det benyttes kun automatsikringer. Antall elektriske punkt i leilighetene er i henhold til NEK 400-2010. Elektriske punkt fremkommer av egen elektro­tegning som utleveres i forbindelse med tilvalgsprosessen. I forbindelse med tilvalg vil det ikke være mulig å ­flytte på punkter, men å bestille flere elektropunkt.

Sanitær

Det monteres ettgreps blande­batterier på bad og kjøkken, opp­legg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og for vaskemaskin på bad, som anvist på tegning.

Tekniske rørføringer samles i et rør-i-rør skap som plasseres i en teknisk sjakt i tilknytning til et av våtrommene. Sjakten fremkommer på kontraktstegning. Vannmåler for måling av forbruk av varmt vann plasseres i dette skapet.

Sprinkleranlegg

I henhold til de siste tekniske forskriftene, TEK10, er det krav om sprinkleranlegg i alle boligene i prosjektet. Det vil plasseres sprinkler­hoder på vegg ca. 20 cm nedenfor taket. Sprinklerhoder må ikke tildekkes med møbler el.l. slik at det hindrer dens funksjon. Man må også forsikre seg om at det ikke ligger sprinklerrør i veggen dersom man skal borre eller spikre i veggen. Innkassing av sprinkelrør se side 71–72 «Innkassing».

Oppvarming

I henhold til TEK 10 er leilighetenes romtemperatur beregnet ut fra 20 grader. Leilighetene leveres med vannbåren varme med vegghengte radiatorer, en under det store stuevinduet og en vegghengt radiator i gangen i hver leilighet. Arealet og størrelsen på radiatorene beregnes ut fra varmebehovet til den enkelte leilighet. Fjernvarmen leveres av Akershus Energi
og Varme.

Badegulv leveres med vannbåren gulvvarme. Det monteres målere i hver leilighet som måler forbruket av varme.

TV/data

Det føres datalinje og kabel-TV frem til hver leilighet til et svakstrømskap. Dette skapet plasseres i tidligere omtalt teknisk sjakt, evt. et annet hensiktsmessig sted i bod eller liknende.

Utbygger inngår avtale med en ­signalleverandør for TV og data, med inntil 5 års binding. Fast telefon­linje fra Telenor leveres ikke.

1 stk. TV-/radiouttak og internett i stuen leveres med signaler til standard grunnpakke fra kabel-TV leveran­dør i uttaket. Utvidede TV-pak­ker og internett via kabel-TV må kunden selv bestille fra signal­leverandør. Tilknytningsavgift for kabel-TV/dataanlegg betales av kjøper.

2 stk. datauttak leveres i leilig­hetene, ett plassert ved eller i svakstrømskapet.

Ytterligere TV/data/telefon­kontakter, med røropplegg, kan bestilles i tilvalgsprosessen.

Tegninger av tekniske anlegg

Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig.

Fellesareal inngangsforhold

Hovedinngang til leilighetene er på plan 1. Det vil være innvendig heis og trappe­­rom til alle etasjer, og inngang til parkeringskjeller fra trapperom i underetasjen. I tillegg til hoved­trapperommene som også ­fungerer som rømningsvei er det mulighet for evakuering via brannvesenets stigebil fra vindu som er plasser ved siden av trapperom i hver etasje.

Alle postkasser blir plassert på hensiktsmessig sted ved hoved­inngangen.

Det leveres keramiske fliser på gulv i hovedinngang på plan 1 og malte vegger. I øvrige etasjer og trappe­løp leveres trinnlyds­dempende vinylbelegg på gulv i fellesarealer innendørs, se romskjema.

Det leveres prefabrikkerte trapper i betong. Undersiden og vangene av trappeløp og undersiden repos er hvitmalt. Lydhimling i trapperom ihht krav.

Innvendige trapper og repos leveres med banebelegg. Opptrinn malt. Trapperommet og fellesganger har malte vegger.

Biladkomst til garasje og bodarealer er felles for bygg G, F, H, J og K via garasjeport i underetasjen til bygg G.

Heis

Alle leilighetene er tilgjengelige med heis fra garasjeplan og hovedinngang direkte til leilighetsplan.

Søppelsystem

Det leveres nedgravde søppelsiloer i tilknytning til hvert enkelt bygge­felt innenfor Thurmannskogen. For bygg G, F, H, J og K er søppel­siloene ­plassert utenfor bygg G langs Elisabeth Grannemanns vei og vest for bygg K. Det tas forbehold om endelig plassering.

Garasjeetasje/parkering/sykkelparkering

Gulv av betong, eventuelt asfalt, med oppmerkede biloppstillings­plasser.

Vegger av støvbundet/malt betong, leca eller gipsplater. Himling av mineralull/hvitmalt betong.

Garasjekjelleren blir ventilert og oppvarmet slik at det til enhver tid er min +5 ºC. Fra garasjeanlegget er det adkomst med heis/trapp til alle leilighetsetasjene. Minimum bredde på parkerings­plassene er ca 2,25 meter. Laveste frie høyde er ca. 2,10 meter. Stedvis langs vegger i kjøresoner og langs vegger på deler av parkerings­plassene kan høyden være lavere.

Det leveres 1 fjernkontroll, alterna­tivt åpning via mobiltelefonen, pr parkeringsplass for åpning av garasjeport.

I kjelleren er det avsatt plass for sykkel­parkering og barnevogner. I tillegg vil det være enkelte sykkel­parkeringsplasser på bakkeplan i forbindelse med byggenes innganger og utomhusplan.

Fordeling av p-plasser fremkommer av prospekt og prisliste. Det tilbys et begrenset antall parkerings­plasser som kan kjøpes, fortrinnsvis til toromsleilighetene.

Et begrenset antall paringsplasser tilhørende den enkelte leilighet, kan som tilvalg, leveres som elbilladestasjon. Med forbehold om kapasitet i hovedstrømnettet, og
i det enkelte uttak.

Utomhus

Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet. En foreløpig plan for utomhusarealene er vedlagt i salgsmaterialet.

Fellesområdene vil bli opparbeidet med plen, noe beplantning/buskfelt og gangstier. Adkomstveier til innganger vil bli i asfalt, plasstøpt betong eller hellelagt. Det leveres bord og benker i henhold til utomhusplan.

Utforming og materialvalg blir levert i henhold til godkjent utomhusplan.

Boder

Alle leilighetene får en 5 kvm sportsbod i garasjen. Leilighetene får en innvendig bod på min 3 kvm i leiligheten.

Alle overflater i sportsboder leveres som støvbundet betong, ubehandlet gips­plater og/eller netting­vegger type Troax eller tilsvarende. ­Gulvene vil være enten betong eller asfalt.

Porttelefon

Det monteres ringetablåer ved hoved­inngangsparti og porttelefon med fargeskjerm og automatisk døråpner i hver leilighet. I tillegg leveres det ringeknapp utenfor hver leilighet.

Pipe

Det leveres ikke pipeløp.

Tilgjengelig boenhet

Tilgjengelig boenhet følger av TEK10. Leilighetsplanene i salgs­prospektet viser ikke sirkel for rullestol, men leilighetsplanene ­generelt er ivaretatt mht. ­plassering
av fast innredning slik at kravet til plass­ering av rullestolsirkel er ivaretatt. Med fast innredning menes toalett, ­servant, oppvaskkum og armaturer.

Tilvalgsmuligheter

Prosjektet er forutsatt gjennomført som serieproduksjon, med systemati­sering av tekniske ­løs­­n­in­ger og valg av materialer. Dette gjenspeiles i prosjektets organisering og byggetid, noe som igjen kan gi begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kan tillates og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene må bestilles.

Det er planlagt å bruke prefabrikerte baderomskabiner i prosjektet. Tilvalg som skal inn i disse må bestilles tidlig. Tilvalgsprosessen består derfor av to faser, en for tilvalg
i baderom og en for andre tilvalg.

Utbygger vil gi mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen ­bolig. Det vil bla. bli gitt mulighet for ­alternative fargevalg på ­vegger og parkett-typer på gulv, samt ­endring av kjøkkenleveranse i ­henhold til leverandørens sortiment. Det kan gjøres endring av baderom­innredning og fliser på våtrom i ­henhold til flisleverandørens sortiment, se punkt over vedrørende baderoms­kabiner. Flere elektro­punkter kan velges, det gjelder både stikkontakter, lampepunkter, TV-punkter og datapunkter.

I tillegg kan det være mulig med ­begrensede tilvalg på sanitær og ventilasjon og varme. Som nevnt over vil tilvalgmulighetene være avhengig av hvor langt i bygge­prosessen ­prosjektet har kommet.

Det vil også gis mulighet for å ta bort eller sette opp innvendige lett­vegger/dører der dette er praktisk mulig. Det gjøres oppmerksom på at dette kan få konsekvenser for elektrisk opplegg og liknende som er skjult i veggene, slik at synlig kabling da vil kunne forekomme.

Utbygger vil i god tid før innrednings­arbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme.

Alle kjøperne vil bli invitert til å ­delta på tilvalgsmøte hvor nærmere informasjon om muligheter for tilvalg vil gis.

Nordliveien KS
24.08.2016

Et samarbeidsprosjekt mellom:
AF Gruppen, OBOS og Klaveness Marine