Visningstider

Velkommen til vårt visningssenter

Visning lørdag 8. september kl 14.00-15.00

Adressen er: Harry Olsens vei 1, 1473 Lørenskog.
Visningssentert ligger innerst på byggetomta.

Kontakt prosjektselger for privat visning.

Marius Holm