Visningstider

Velkommen til vårt visningssenter

Adresse: Harry Olsens vei 1, 1473 Lørenskog.
Visningssentert ligger innerst på byggetomta.

Kontakt prosjektselger for privat visning.

Marius Holm